فیلتر شده بر اساس : مهندسی شیمی و مواد
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
جواد

جواد اسماعیل زاده

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
جواد اسماعیل زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/dresmaeilzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
محمدحسن

محمدحسن بهنام‌فر

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
محمدحسن بهنام‌فر
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drbehnamfar/fa

ORCID
زهرا

زهرا جمیلی شیروان

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
زهرا جمیلی شیروان
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drjamili/fa

مرتضی

مرتضی حاجی‌ زاده

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
مرتضی حاجی‌ زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhajizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
غلامرضا

غلامرضا حیدری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
غلامرضا حیدری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drheidari/fa

علی

علی خرسند زاک

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
علی خرسند زاک
دانشیار -
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkhorsand/fa

بهگام

بهگام رحمانی وحید

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
بهگام رحمانی وحید
دانشیار دکتری
#۲۸۴ ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drrahmanivahid/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
فاطمه

فاطمه سعیدپور

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
فاطمه سعیدپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی ۲۵۷ مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsaeidpour/fa

مهدی

مهدی قاسمی فرد

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
مهدی قاسمی فرد
دانشیار -
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghasemifard/fa

میثاق

میثاق قمری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
میثاق قمری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghamari/fa

ابوالفضل

ابوالفضل کیان

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
ابوالفضل کیان
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkian/fa

Google Scholar Scopus Web of Science Research GATE
حامد

حامد نایب زاده

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
محدثه

محدثه نظری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
محدثه نظری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drnazari/fa