نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
محمدحسن

محمدحسن بهنام‌فر

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
محمدحسن بهنام‌فر
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drbehnamfar/fa

ORCID
علی

علی خرسند زاک

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
علی خرسند زاک
دانشیار -
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkhorsand/fa

مهدی

مهدی قاسمی فرد

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی
مهدی قاسمی فرد
دانشیار -
- مهندسی شیمی و مواد - علوم پایه و مهندسی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghasemifard/fa