فیلتر شده بر اساس : مهندسی شیمی و مواد شيمي
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
بهگام

بهگام رحمانی وحید

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
بهگام رحمانی وحید
دانشیار دکتری
#۲۸۴ ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drrahmanivahid/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
ابوالفضل

ابوالفضل کیان

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
ابوالفضل کیان
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkian/fa

Google Scholar Scopus Web of Science Research GATE
حامد

حامد نایب زاده

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
محدثه

محدثه نظری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - شيمي
محدثه نظری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - شيمي

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drnazari/fa