فیلتر شده بر اساس : مهندسی شیمی و مواد مواد
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
جواد

جواد اسماعیل زاده

دانشیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
جواد اسماعیل زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/dresmaeilzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
زهرا

زهرا جمیلی شیروان

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
زهرا جمیلی شیروان
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drjamili/fa

مرتضی

مرتضی حاجی‌ زاده

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
مرتضی حاجی‌ زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhajizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
غلامرضا

غلامرضا حیدری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
غلامرضا حیدری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drheidari/fa

فاطمه

فاطمه سعیدپور

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
فاطمه سعیدپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی ۲۵۷ مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsaeidpour/fa

میثاق

میثاق قمری

استادیار
مهندسی شیمی و مواد - مواد
میثاق قمری
استادیار -
- مهندسی شیمی و مواد - مواد

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghamari/fa