فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک و عمران عمران
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
حمید

حمید دارابی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
حمید دارابی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drdarabi/fa

مرتضی

مرتضی دیرانلو

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
مرتضی دیرانلو
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drdeiranlou/fa

رضا

رضا مقصودی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
رضا مقصودی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmaghsoodi/fa