نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
محمد

محمد حاتمی

دانشیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
محمد حاتمی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhatami/fa

مرتضی

مرتضی سعادت طرقی

دانشیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
مرتضی سعادت طرقی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsaadat/fa

Google Scholar
سمیه

سمیه گرایلو

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
سمیه گرایلو
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drgrailoo/fa

مصطفی

مصطفی محمدیان

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
مصطفی محمدیان
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmohammadian/fa

Google Scholar
امین

امین نباتی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
امین نباتی
استادیار دکتری
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drnabati/fa

Google Scholar