فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک و عمران
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
محمد

محمد حاتمی

دانشیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
محمد حاتمی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhatami/fa

محمد

محمد خوران

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
محمد خوران
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkhoran/fa

حمید

حمید دارابی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
حمید دارابی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drdarabi/fa

مرتضی

مرتضی دیرانلو

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
مرتضی دیرانلو
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drdeiranlou/fa

حدیث

حدیث ژرفی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
حدیث ژرفی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drzharfi/fa

مرتضی

مرتضی سعادت طرقی

دانشیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
مرتضی سعادت طرقی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsaadat/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی شریف نیا

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
مهدی شریف نیا
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsharifnia/fa

Google Scholar
حسن

حسن غفوریان نصرتی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
حسن غفوریان نصرتی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghafourian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
آتنا

آتنا قاسم آبادی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
آتنا قاسم آبادی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghasemabadi/fa

سمیه

سمیه گرایلو

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
سمیه گرایلو
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drgrailoo/fa

مصطفی

مصطفی محمدیان

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
مصطفی محمدیان
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmohammadian/fa

Google Scholar
رضا

رضا مقصودی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - عمران
رضا مقصودی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - عمران

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmaghsoodi/fa

امین

امین نباتی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك
امین نباتی
استادیار دکتری
- مهندسی مکانیک و عمران - مكانيك

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drnabati/fa

Google Scholar