نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
فرهنگ

فرهنگ پدیداران مقدم

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر
فرهنگ پدیداران مقدم
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drpadidaran/fa

مصطفی

مصطفی عابدی

دانشیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر
مصطفی عابدی
دانشیار دکتری
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drabedi/fa

Google Scholar Scopus ORCID